Nhật

Đơn hàng : Chế tạo vật liệu sắt – 2

Nơi làm việc : Kanagawa
Mức lương : 37.4tr/tháng
Ngày phỏng vấn : 05/03/2024

Đơn hàng : Chế tạo vật liệu sắt

Nơi làm việc : Kanagawa
Mức lương : 35tr/tháng
Ngày phỏng vấn : 05/03/2024

Đơn hàng : Sơn kim loại

Nơi làm việc : Nhật Bản - Osaka
Mức lương : Khoảng 31,5 triệu / tháng
Ngày phỏng vấn : 31/01/2022

Đơn hàng : Làm kim loại tấm cơ khí

Nơi làm việc : Nhật Bản - Osaka
Mức lương : Khoảng 31,5 triệu / tháng
Ngày phỏng vấn : 31/01/2022