Quá trình phát triển

Năm 2000

Năm đầu tiên hoạt động xuất khẩu lao động, Trung tâm đã đưa được 365 tu nghiệp sinh,trong khi các công ty khác chỉ đạt con số hàng chục trong cùng thời gian, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về số lượng Tu nghiệp sinh đưa đi.

 

 

 

 

Năm 2002

HITECO cũng vinh dự được là một trong 8 công ty đầu tiên được bộ LĐTBXH, Cục Quản Lý Lao Động ngoài nước cho phép thí điểm đưa lao động sang làm việc tại Malaysia. Trong vòng một năm HITECO đã đưa được 2.215 lao động.

 

 

 

 

Năm 2003

Dời trụ sở đến 4A Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM

 

 

 

 

Năm 2004

Là một năm đầy rẫy những khó khăn cho các doanh nhiệp xuất khẩu lao động. Thị trường bị thu hẹp, nguồn lao động khan hiếm, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, Trung tâm HITECO đã đưa được hơn 1.140 lao động.

 

 

 

 

 

Năm 2006

Thành lập Cơ sở Đào tạo ngoại ngữ và Giáo dục định hướng cho lao động

 

 

 

 

 

Năm 2008

Tiếp nhận giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động dạy nghề của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh – Sở Lao Động – Thương Binh & X Hội, số 28/2008/ GCNDN – LĐTBXH

 

 

 

 

 

Hiện nay

Hiện tại HITECO đã đưa được hơn 6.000 lao động đi làm việc có thời hạn tại Malaysia và hơn 5.000 lao động tại Nhật Bản. Là một trong những công ty được đối tác nước ngoài cũng như Bộ LĐ, Cục QLLĐ, Các Sở LĐ và các Trung tâm GTVL đánh giá cao.