Đơn hàng tuyển

Đơn hàng : Chế tạo vật liệu sắt – 2

Nơi làm việc : Kanagawa
Mức lương : 37.4tr/tháng
Ngày phỏng vấn : 07/12/2023