Nhật

Đơn hàng : cơ khí tiện

Nơi làm việc : Nhật Bản - Osaka
Mức lương : Khoảng 35,8 triệu / tháng
Ngày phỏng vấn : 31/01/2022

Đơn hàng : Gia công cơ khí

Nơi làm việc : Nhật Bản - Hyogo
Mức lương : Khoảng 35,1 triệu / tháng
Ngày phỏng vấn : 31/01/2022

Đơn hàng : Thao tác CNC

Nơi làm việc : Nhật Bản - Hyogo
Mức lương : Khoảng 33,8 triệu / tháng
Ngày phỏng vấn : 31/01/2022

Đơn hàng : Dập kim loại

Nơi làm việc : Nhật Bản - Osaka
Mức lương : Khoảng 37,5 triệu / tháng
Ngày phỏng vấn : 31/01/2022