Nhật

Đơn hàng : Làm kim loại tấm

Nơi làm việc : Nhật Bản - Osaka
Mức lương : Khoảng 33 triệu/tháng
Ngày phỏng vấn : 02/04/2021