Nhật

Đơn hàng : Chế biến thủy sản

Nơi làm việc : Nhật Bản - Hamada
Mức lương : Khoảng 33 triệu/tháng
Ngày phỏng vấn : 07/04/2021

Đơn hàng : Ép kim loại

Nơi làm việc : Nhật Bản - Osaka
Mức lương : Khoảng 33 triệu/tháng
Ngày phỏng vấn : 06/04/2021

Đơn hàng : In Offset

Nơi làm việc : Nhật Bản - Osaka
Mức lương : Khoảng 33 triệu/tháng
Ngày phỏng vấn : 06/04/2021

Đơn hàng : Ép kim loại

Nơi làm việc : Nhật Bản - Osaka
Mức lương : Khoảng 33 triệu/tháng
Ngày phỏng vấn : 05/04/2021