Tuyển dụng việc làm

Việc làm ngành ô tô

Việc làm ngành ô tô

Việc làm ngành ốc vít

Việc làm ngành ốc vít

Việc làm ngành xây dựng

Việc làm ngành xây dựng

Việc làm phiên dịch & thương mại

Việc làm phiên dịch & thương mại

Việc làm ngành nhựa

Việc làm ngành nhựa

Việc làm khuôn mẫu

Việc làm khuôn mẫu

Việc làm tiện cơ

Việc làm tiện cơ

Việc làm nghề hàn

Việc làm nghề hàn

Việc làm máy gia công thép tấm

Việc làm máy gia công thép tấm

Việc làm tiện NC

Việc làm tiện NC

Việc làm máy trung tâm gia công MC

Việc làm máy trung tâm gia công MC

Việc làm vận hành CAD/CAM/CNC

Việc làm vận hành CAD/CAM/CNC

  • Tư vấn
  • Điện thoại:028.38130257 - 028.38130258
  • ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
  • Họ tên:
  • Email:
  • Đăng ký