課外活動

Ngoài giờ học tập ra trường thường xuyên tổ chức các giải thể dục thể thao, tham gia các buổi dã ngoại và học hát. Những dịp lễ như Giáng sinh các bạn được sinh hoạt tập thể cùng giáo viên và bộ phận quản lý học viên, đây là dịp để thắc chặt tình cảm, cũng như thể hiện sự quan tâm của các giáo viên và nhân viên dành cho các bạn.

 • Thể dục thể thao

  Thể duc thể thao

 • Dã ngoại

  Dã ngoại

 • Học hát

  Học hát

 • Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

  Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 • Lễ Noel

  Lễ Noel

 • 勧告
 • 電話:028.38130257 - 028.38130258
 • 情報登録
 • 彼らは名前:
 • メール:
 • 登録